Telefony alarmowe
Wizyt:
Dzisiaj: 73
Wszystkich: 222108

Zmiana rachunku bankowego

Ogłoszenia Zarządu » Zmiana rachunku bankowego

Szczecin, dn. 03 sierpnia 2020 r.

UWAGA!
ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ARS” przy ul. Chopina 49 g w Szczecinie informuje,
że z dniem 04 sierpnia 2020 roku wpłaty z tytułu opłat
za mieszkania, lokale użytkowe, garaże i internet
należy dokonywać na rachunek bankowy nr:

92 1240 1864 1111 0011 0019 8868
Bank Pekao S.A.Jednocześnie informujemy, że dotychczasowy rachunek bankowy
(nr 38 1130 1176 0022 2008 1320 0001)
w BGK będzie dostępny do dnia 30.09.2020r.